Пещерите и Пещерняците

Пещерите са природно богатство, образувано в продължение на милиони години. Те са колкото опасни, толкова и крехки и уязвими. За мен - пещерняка - те са предизвикателство, източник на естетическа и духовна наслада, възможност за каляване на духа и тялото, поле за научна, спортна и личностна изява. За последните десетилетия, с популяризирането на пещерното дело се увеличиха и пораженията върху крехките пещерни структури вследствие на замърсяване от невежество, вандализъм, иманярство, невнимателно придвижване и необмислено екипиране. Все по-очевидна е необходимостта от сериозно мислене и действие, за да опазим пещерното богатство и за идващите след нас.

Аз съм гост на тази Земя и имам честта и привилегията да опознавам най-съкровените ѝ кътчета, запазени от поглед и досег в продължение на милиони години.

Аз се чувствам длъжен, когато прониквам в някоя пещера, да се погрижа за собствената си безопасност, за тази на другарите си и за опазването на крехките подземни красоти.

Аз спазвам законовите и нормативни разпоредби, свързани с проникването в пещерите.

Аз внимавам да не чупя с необмислени и невнимателни движения пещерните образувания.

Аз внимавам да не оставям кални отпечатъци от ботуши и ръце върху чистите синтри.

Аз изнасям от пещерите всичко, което съм внесъл, както и оставените от други отпадъци.

Аз не изнасям от пещерите това, което е естествена част от тях.

Аз преценявам, когато екипирам, дали е безопасно за мен, но и дали не нанасям поражения върху пещерата.

Пещерите са дом на прилепите и много други удивителни обитатели и аз, като добър гост, внимавам да не ги притеснявам.

Аз съм добър гостенин в пещерите и за това се чувствам винаги добре дошъл в тях.

За поведението ни в пещерите

Хубава тема си подхванал, Явка! Добре е да ги има написани тук тези неща, макар в голямата си част да не са нещо ново или неизвестно и всеки пещерняк и курсист би трябвло да ги знае. Добре е всеки да може да ги прочете и осмисли сам за себе си. И най-важното - да не забравя да мисли за всичко това и докато е в пещерата (макар мисленето да не е много на мода напоследък ;) )

Към темата ще добавя и три много популярни сред пещерняците в света лесно запомнящи се (макар и неизчерпателни) "правила за добро поведение в пещерите", които колегите от NSS (Националното спелеологическо дружество на САЩ) са превърнали в свое мото. Те гласят (на английски):

Leave nothing but footprints,
Take nothing but pictures,
Kill nothing but spare time!

На български това означава:

Не оставяйте нищо освен стъпки,
не взимайте нищо освен снимки,
не убивайте нищо освен свободното си време!

А и стъпки не трябва по синтринте ... но някой и друг спит - може ;)
С пожелания за най-добри преживявания под земята!

Powered by Drupal - Design by artinet