Извадка от отчетите за експедиционната дейност на ПК "Искър" в МОЕРПА от 1994 до 2006 г.

година месец експедиция брой уч. от "Искър"
-------------------------------------------------------------------------------
(за 1994 г. има само обобщени данни)
1994 (общо) Граничарската общо 3 пъти
1994 (общо) Духлата 1 път
1994 (общо) Дрангалешката 1 път
1994 (общо) Извора общо 4 пъти
1994 (общо) Г.Т. общо 6 пъти
1994 май Гложенски манастир 2?
1994 юни Черния извор 2?

1995 февр. Шаралийската 2
1995 март Дрангалешката 1
1995 март Бучин проход 4
1995 април Нановица 3
1995 май Г.Т. 4
1995 юни Ясенски облик 2
1995 юли Ясенски облик 2 пъти Х 1
1995 авг. Дрангалешката 1
1995 септ. Илинденци 1
1995 септ. Гинска река 2 пъти (1 + 2)
1995 окт. Водопада и Деветашката 2
1995 окт. Гинска река 1
1995 ноем. Илинденци 1

1996 яну. Духлата 1
1996 февр. Пещера 2
1996 февр. Духлата 1
1996 април Духлата 1
1996 юни П.Г.Т. 1
1996 юни Петрохан 1
1996 септ. Триград (Чаирите) 1 (5 дни; тази експ. си беше в състав само от МОЕРПА)
1996 окт. Гинска река 2
1996 ноем. П.Г.Т. 2 пъти (2 + 1)

1997 февр. П.Г.Т. 1
1997 февр. Беледие хан 2
1997 март вр. Соколец 1
1997 май Кунино 1 (3 дни)
1997 май Гинска река 4 (2 дни)
1997 май Беренде извор 2 пъти (1 + 2)
1997 юли Глигора 2 (2 дни)
1997 окт. Гинска река 1

1998 яну. Еминова дупка 1
1998 февр. Г.Т. 2
1998 юни Безден 3
1998 юли Барките 2

1999 май Барките 1
1999 юни Еловица, Раянци 1
1999 авг. П.Г.Т. 1
1999 септ. Триград 1
1999 окт. Петрохан 2

2000 май Петрохан 4 (2 дни)
2000 юни Петрохан 1
2000 авг. Гол. Хумба 1
2000 дек. Илинденци 1

2001 май Рибарица и мах. Липово 5 (4 дни)
2001 юни Стенето 2
2001 септ. Триград и Извора 3
2001 септ. Комщица 2 (2 дни)
2001 септ. Стенето 2 (2 дни)
2001 окт. Петрохан 2 пъти (1 + 2)

2002 авг. Стенето 3
2002 дек. Тесняка на мързела 3

2003 април мах. Лозето 3
2003 авг. Песопин камък 2 пъти (1 + 2)

2004 яну. Г.Т. 3
2004 авг. х. "Леденика" 2 пъти (1 + 1)
2004 септ. х. "Леденика" 3

2005 септ. Арх. експ. - х. "Орфей" 2 (10 дни)

2006 ян. Шаралийската и Нова Година 3
2006 февр. Пишурата (Б. извор) 1
2006 март х. "Орфей" 1
2006 май Влайне 1 (3 дни)
2006 юли Мижишница 3
2006 септ. Мижишница 2 пъти (2 за 3-5 дни + 2)
2006 септ. Катя 1
2006 ноем. Катя 1

Powered by Drupal - Design by artinet