Експедиционен дневник 2010 г.

2010 г.:

месец, дата брой дни Описание Брой участници от "Искър" Експедиция (организатор) Вид проява
2-10.01.
1-3
Мачанов трап 2+6
нац. експ.
проучв.
януари 8
пещера Оптимистична (Украйна)
3
межд.
проучв.
10.01. 1
Пропасттъ - Лакатник
3
клубна
проучв.
януари 1
Ръжишката пещ. - Лакатник 4
МОЕРПА проучв.
януари 1
Ръжишката пещ. - Лакатник 2
клубна
проучв.
февр. 1
Ръжишката пещ. - Лакатник 4
МОЕРПА проучв.
февр.
1 Ръжишката пещ. - Лакатник 3
МОЕРПА проучв.
февр. 1
Духлата 8
клубна трен.-уч.
21.02. 1
Парамунската пропаст
6
клубна трен.
27.02. 1
пещери в Стража пл.
4
клубна обход
03.03 1
Бездънния пчелин, Пещта
5
клубна трен.
02.03. 1
Пропасттъ - Лакатник
3
клубна проучв.
март 1 Ръжишката пещ. - Лакатник 1
МОЕРПА проучв.
март 1
Бездънния пчелин
5
клубна трен.
март 2
Дряново 4
сбор
честване
20.03. 1
Черепиш (+Стойнината)
2
клубна обход
март 2 х. "Плевен"
3
сбор АСО
31.03.
1
Духлата
6
клубна
трен.
3-5.04. 2 Чирен 3
клубна трен.+обход
1-5.04. 4
Ягодина - Смолян (Каранска, Санчова, Харамийската, Устовската)
5
клубна трен.
3-6.04. 4
Мачанов трап
4
междуклубна проучв.
17-18.04. 2
Мачанов трап
3
междуклубна проучв.
април 1
Партизанската пропаст
2
клубна трен.
17-18.04.
2
Бресте
6
клубна
трен.
17.04. 1 Голямата Балабанова
5
клубна уч. карт.
18.04. 1
Темната дупка - Лакатник
7
клубна трен.
24-25.04. 2 Градски техн. преглед - Церово
4 отбора
АСКС трен.
1-2.05. 2 Каците 5
клубна проучв.
1-6.05. 6 Леденишки валог
2
балканска експ. проучв.
1-9.05.
3
Мижишница+Барките
2-4
МОЕРПА
проучв.
м. май 2х1
Безден
2+5
клубна обход
м. май 3
Мачанов трап
4
междуклубна проучв.
15.05. 1
Стара Загора
6
междуклубна състезание
22-24.05. 3
х. "Чудните скали"
3
БФСп нац. сбор
22-24.05.
3
Крушуна
7
клубна
трен.
м. май 1 Драговищица
1
клубна обход
30.05. 1
Земенска планина
2
клубна обход
29-30.05. 2 Партизанската пропаст
2
клубна проучв.
06.06. 1 Филиповска пещера и каньона при с. Банкя
3
клубна обход
13.06. 1 Петрохан и Гинска река
2
клубна обход
18-20.06. 3 Каците (с. Зимевица)
12
клубна проучв.
27.06. 1
Земенски пролом
3
клубна обход
04.07. 1
Земенска планина (Сарая)
1
МОЕРПА проучв.
04.07. 1
Пропасттъ - Лакатник
4
клубна
трен.
м. юли 2 + 2
Дружево (Соватя)
2 + 1
МОЕРПА проучв.
10-11.07. 2 Ямата-3 на Кипилово
14
клубна трен.
14-18.07. 4 Бихор (Румъния)
2
BSU, АСО межд. сбор
24-25.07. 2 гара Орешец
5
клубна орг.+трен.
29.07.-01.08. 4
Марина дупка (с. Генчовци)
1
нац. експ. проучв.
7-8.08. 2
Райчова дупка
3
клубна биоспел.
м. август 1
Духлата
7
клубна
трен.
м. август 8-12
Мая Арапит (Албания)
5
нац. межд. проучв.
7-14.08. 8 Нац. курсове (Дряновски ман.)
1
БФСп уч.
15.08. 1 Гинска р. и ЮЗ Понор пл.
1
клубна обход
18-22.08. 5 м. Мижишница - м. Барките
1
МОЕРПА проучв.
29.08. 1
Хайдушкото кладенче (с. Дружево)
2
клубна проучв.
4-6.09. 3
гара Орешец и с. Гранитово
3
клубна проучв.
11-12.09. 2 Котля 2010
4
нац. експ. проучв.
18-19.09. 2 х. Леденика (Беляр, съперницата)
6
клубна трен.
18-19.09. 1-2 с. Боснек
2
МОЕРПА проучв.
26.09.-03.10. 8
Сакар - Странджа
3
НАИМ-БАН спелео-археол. експ.
7-10.10. 4 Мачанов трап и Янтра
4
АСО-БФСп трен. сбор
24.10. 1 Гинска река
2
клубна проучв.
30-31.10. 2 гара Орешец
3
клубна обход и п-ка на експ.
07.11. 1
Чавките (Соколец) (с. Миланово)
3+4
клубна обход
11-14.11. 3
Башовишки печ (с. гара Орешец, с. Гранитово)
6
нац. експ. проучв.

* Не са включени експедиционни прояви, проведени в рамките на програмата на курс "Пещерняк".

Powered by Drupal - Design by artinet