Експедиции "Башовишки печ"

Пещерен клуб "Искър" кани всички пещерни клубове на експедиция "Башовишки печ 2010", залегнала в националния календар на проявите по спелеология, от 7 до 14 ноември 2010 г. Експедицията ще бъде проведена с помощта на колеги пещерняци от северозападния регион. Лагерът на експедицията ще е в къща в гара Орешец, храната ще се организира колективно. Пещерата Башовишки печ е с обща дължина предполагаемо над 3000 м, с три основни реки и две галерии, почти без разклонения, водна с полусифони, с температура на водата 11-12°C. Предвид характера на пещерата и основните задачи на експедицията, участниците трябва да имат подходяща екипировка, както и поне минимален опит във водни пещери и в картирането на пещери. Проникването в пещерата изисква хидрокостюм от сух тип, затова е силно желателно участниците да разполагат с такъв. Поради набелязаните задачи и отдалечеността на този район от повечето пещерни клубове, не е възможно участие в експедицията за период, по-малък от 3 дни. ПК "Искър" ще осигури технически средства и пособия за изпълнение на задачите и ще поеме разходите за тях, както и други организационни разходи. Ще бъдат осигурени минимален брой хидрокостюми. Пътните разходи и храната са за сметка на участниците. В случай на финансово подпомагане на експедицията от страна на БФСп разходите за нощувка и храна ще бъдат поети от организаторите. Подробности и уточнения ще бъдат изпратени и публикувани в седмицата преди началото на експедицията.
Молим всички клубове да ни уведомят по удобен за тях начин относно броя желаещи да участват в експедицията и периода на участието им, както и дали ще разполагат с хидрокостюм.

Ще се радваме да работим заедно!


Повече информация за пещерата: тук и тук в този сайт, в 4at.info и в сайта на федерацията

Башовишки печ 2010

Всякакви евентуални подробности и уточнения за експедицията ще бъдат публикувани своевременно тук.

"Башовишки печ 2010" - в съкратен вариант

На 30.10.2010 г. от пещерата излизаше река с видим дебит 7-8 л/с и съответно пещерата е затворена от преливащите води. На следващия ден изтичащият дебит беше намалял наполовина. Всичко това показва колко динамичен е водният режим на пещерата.
Поради установеното изненадващо за сезона високо ниво на водите в пещерата, началото на експедиция "Башовишки печ 2010" ще бъде отложено и продължителността й ще бъде съкратена. Експедицията ще започне от четвъртък, 11.11.2010 г., вечерта и ще продължи до неделя (както беше предвидена първоначално). Предварително набелязаните задачи и условия засега остават същите.
Точното място на лагера на експедицията, както и евентуални уточнения по организацията, ще бъдат обявени допълнително и тук в началото на следващата седмица.

Експ. "Башовишки печ 2010" започва!

Експедиция "Башовишки печ 2010" ще се проведе в съкратения си вариант от 11 до 14 ноември с първоначално набелязаните задачи. Лагерът ще е в къща близо до бившата бензиностанция на края на с. Гара Орешец до пътя за Белоградчик и ще бъде обозначен с плакат и знаме.
Пристигане в лагера и регистрация на участниците: до 19 ч. на 11 ноември. Техническа конференция: от 19 ч. Работа по задачите на експедицията: 12 и 13 ноември. Обобщаване на резултатите и документите от експедицията, закриване на лагера и отпътуване: 14 ноември.
Гл. ръководител: Здравко Илиев - Здравеца (УС на БФСп); техн. ръководител: Богдан Тодоров (гр. Видин); научен р-л: доц. Димитър Кожухаров (ПК "Искър").
Разходите за път и храна са за сметка на участниците. Храненето ще го организираме колективно. Ако купувате хранителни продукти, които да се ползват общо, пазете си касовата бележка.
Необходими документи: застраховка "Злополука" и свидетелство за добро здравословно състояние. Проникващите в пещерата е желателно да си носят хидрокостюм, водонепроницаема торба, надувен матрак или лодка (за привходното езеро). Няма да са излишни газов котлон и едра посуда (тенджера, тава...). Разбира се, носете си и бивачните принадлежности.

Добре би било

Добре би било довечера да бъдем повече хора на сбирката (поне тези, които да смятат да идват) и да бъдем по-делови в обсъжданията, защото време не остана, а има важни въпроси за доуточняване:

Транспорта - кой с кого.

Резервни варианти - ако нивото на водата не позволява проникване, имаме ли идея какво да правим и как рационално да оползотворим времето?

Екипировката - с какво всъщност разполагаме. Ако нещо не достига, какво освен личната екипировка да носим?
Ако се стигне до резервнен вариант, каква екипировка ще ни трябва?

Храната - явно е, че основното количество ще се купува общо, но поне някакъв план да имаме колко хора от какво имат нужда. Би било жалко да вземем огромно количество еднообразна храна и после да хвърлим половината.

Завърши експедиция "Башовишки печ 2010"

От 11 до 14 ноември се проведе националната пещерна експедиция "Башовишки печ 2010". В крайната фаза на организацията и провеждането на експедицията взеха участие общо 17 пещерняци от Белоградчик, Видин, Русе и от софийските клубове СПК "Академик" и "Балкан адвенчър". От ПК "Искър" участвахме 6 души.
Поради все още високото ниво на водите в пещерата не беше възможно да се работи по едната от основните задачи - продължаването на картата на Башовишки печ, тъй като пътят към тези части беше затворен. Все пак, първият сифон на пещерата беше отворен и така успешно беше изпълнена втората основна задача - събиране на образци от пещерната фауна от Башовишки печ и от други пещери в същия карстов масив. Бяха направени повърхностни обходи, при което в района беше открита една нова пропаст и няколко карстови обекта за бъдещо разчистване. Поради липса на време изследването и картирането на новата пропаст остана за следващи експедиции.
Покрай това бяха направени спортно-опознавателни прониквания и в други пещери в района. От видинските пещерняци бе предадено за ГКПБ копие на подробна карта в М 1:100(!) на всички картирани досега части на Башовишки печ.
По първоначални впечатления от теренната работа Башовишки печ и Цанкино врело са изключително богати на пещерна фауна. Предстои обработването на събрания материал. Направените обходи с биолокация на подземни явления, както и събраните сведения от местни хора, подсказват за голяма вероятност в района да бъдат открити още неизвестни засега подземни карстови кухини и системи със значителни размери, вкл. части на пещ. Башовишки печ. В бъдеще е нужно да продължат изследванията на Башовишки печ с целия прилежащ карстов масив и подземната хидрографска мрежа Пъкина глама - извор Белско врело.
За организирането и успешното провеждане на тазгодишната национална пещерна експедиция в с. Гара Орешец дължим специални благодарности на Ивайло от ПК "Бел прилеп" (гр. Белоградчик) и на нашия домакин Емил Найденов, в чиято къща бе настанен лагерът на експедицията.

Хронологичен дневник на пещерна експедиция "Башовишки печ 2010"

11.11.2010 г.: Пристигаме Здравеца и Иво, посрещнати от Ивайло. Срещаме се с нашия домакин Емил и с негова помощ устройваме и обозначаваме лагера в къщата му в горния край на селото. Ивайло си тръгва със семейството си. В това време пристигат пещерняците от гр. Видин, които се оказват досегашните картировачи на Башовишки печ в пълен състав. Разглеждаме донесената от тях подробна карта на пещерата и на основата на разказите им определяме плана за евентуалното картиране на следващия ден. Поради служебни ангажименти видинчани си тръгват късно вечерта, като пътьом проникват в началната част на пещерата и се обаждат, че първият сифон е отворен и можем да се подготвяме за проникване. Пристигат от София групата от "Балкан адвенчър" и едната "наша" група - Митко Кожухаров, Ду и Герасим.
12.11.2010 г.: Влизаме две групи в Башовишки печ - биоспелеоложка (Митко Кожухаров, Ду, Герасим) и картировачна (Чеми, Любо, Макфи, Иво) - с намерение при нужда да се раздели на две олекотени групи за картиране. На първия сифон в чакъла намираме керамика. Още там биоспелеоложката група разбира, че я чака доста работа в тази начална част на пещерата, и първа напред продължава нашата картировачна група. На отвора на бента няма въздушно течение, но с надежда продължаваме напред. Достигаме проблемния дълъг сифон, който е видимо по-пълен, и преминаваме началната му ниска част, в която все пак има три пръста въздух. Но краят на сифона се оказва най-ниската му част и там водата още не е успяла да спадне под нивото на тавана. Връщаме се назад с разочарование. Намираме биоспелеоложката група с възторг да събира образци още в началните части. Картировачната група излиза, а биоспелеоложката остава да върши очевидно отлично спорящата й работа.
Докато двете групи са в пещерата, Здравеца се среща с кметицата на Орешец и събира сведения за карстови обекти от местни хора. В това време в лагера пристигат Сашо Попов от Русе и другата група от "Искър" (Цецо, Камен и Мушморока). Настаняват се и разбират за отпадането на работите по картиране в Башовишки печ. Денят е напреднал и новодошлите, заедно с отбора от "Балкан адвенчър", проникват и разглеждат Пропастта на Стола. Вече по тъмно от Башовишки печ с възторг от небивалия си улов от всички достъпни части на пещерата се прибира биоспелеоложката група.
13.11.2010 г.: Здравеца, Сашо Попов и Мушморока проникват, разглеждат и снимат в достъпните части на Башовишки печ. Герасим и Иво правят повърхностен обход с багети по дължина на основния масив на Пъкина глама, в който се развива Башовишки печ. При обхода е намерена една нова пропаст и няколко карни цепнатини за разчистване под м. Калето. Проследени са голяма и дълга суха пещерна галерия в дълбочина, вероятно прилежаща към неизвестна пещерна система, свързана с врелото край с. Бела, и някои други подземни обекти. Биоспелеоложката група в разширен състав с всички останали участници в експедицията отиват в с. Гранитово за проникване и събиране на образци от фауна в Цанкино врело, за намиране на сведения и евентуален водач и повърхностен обход в района откъм това село. Биоспелеоложката група отново е във възторг от събрания материал и пътьом разглежда и събира образци и от Сухи печ (Живанина дупка, Козарника). Денят е ловен и след завръщане на местните хора от лов е събрана информация за връзка с водач за района, но впоследствие тази връзка не се осъществява, а допълнителните сведения не донасят повече яснота за местоположението на търсените от нас пропасти.
14.11.2010 г.: Рано сутринта си тръгват Чеми, Любо и Макфи. Останалите, заедно с дошлия отново Богдан, слушаме разкази на местен човек за някои карстови обекти в района и историята им. След това закриваме лагера, сбогуваме се с домакина Емил и всички останали без Богдан посещаваме пещерата Лепенишки печ и живописната й околност, преди окончателно да се отправим назад към градовете си (Русе и София).

Снимки от експедицията: в албума в галерията

Башовички печ

Да се надяваме, че при следващото ходене (Дай Боже) да ни пусне пещерата да картираме некартираните участъци. Пък може и нови да се появят!
Искам да допълня, че проведохме и измервания на температурата на водата, количеството разтворен кислород, кислородното насищане - %, киселинността - (pH), редокс потенциала на водата в няколко пункта на пещерата, както в дясното така и в лявото разклонение. Тези данни ще допълнят биоспелеологичните материали и ще дадат представа при какви условия живеят намерените пещерни водни обитатели.

KMZ - Пъкина глама

От тук може да се изтегли KMZ файл за Google Earth с регистрираните карстови явления при повърхностния обход из района на 13.11.2010 г. Включен е за илюстрация хоризонталният план на досегашната карта от картотеката.

Отчет за "Башовишки печ 2010"

Отчет за национална пещерна експедиция "Башовишки печ 2010"

Националната пещерна експедиция "Башовишки печ 2010" се проведе от 11 до 14 ноември 2010 г. Лагерът бе устроен в къща в с. Гара Орешец. В крайната фаза на организацията и в провеждането на експедицията взеха участие общо 17 пещерняци от Белоградчик, Видин, Русе и от софийските клубове СПК "Академик" и "Балкан адвенчър", както и от клуба - организатор ПК "Искър".
Извършено бе предварително разузнавателно проникване във входните части на пещерата Башовишки печ, което установи, че е възможно проникването през първия сифон в привходната част на пещерата. Впоследствие бе извърено и едно проникване от две прониквачни групи в пещерата, при което бе установено, че поради все още високото ниво на водите в пещерата не беше възможно да се премине през втория сифон в десния клон на пещерата и да се работи по едната от основните задачи - продължаването на картата на Башовишки печ, тъй като пътят към некартираните части беше затворен. В резултат на това почти изцяло отпаднаха задачите, които бяха отговорност на техническия ръководител.
Успешно беше изпълнена втората основна задача - събиране на образци от пещерната фауна от Башовишки печ и от други пещери в същия карстов масив - Цанкино врело (с. Гранитово) и Сухи печ (Живанина дупка, Козарника - с. Гара Орешец). Събрано бе голямо количество образци и проби за изследване на пещерите в биоспелеоложко отношение. По първоначални впечатления от теренната работа Башовишки печ и Цанкино врело са изключително богати на пещерна фауна. Събраният материал е предаден в Биологическия факултет на СУ "Климент Охридски" и предстои обработването му.
Бяха направени повърхностни обходи, при което в района беше открита една нова пропаст и няколко карстови обекта за бъдещо разчистване. Обектите бяха фотографирани и засечени с GPS приемник. Поради липса на време изследването и картирането на новата пропаст остана за следващи експедиции. Извършено бе обследване с биолокация на подземни явления в масива Пъкина глама и бяха събрани сведения от местни хора, които подсказват за голяма вероятност в района да бъдат открити още неизвестни засега подземни карстови кухини и системи със значителни размери, вкл. части на пещерата Башовишки печ.
Покрай това бяха направени спортно-опознавателни прониквания и в други пещери в района (Пропастта на Стола, Лепенишки печ).
От видинските пещерняци бе предадено за ГКПБ копие на подробна карта в М 1:100 на всички картирани досега части на пещерата Башовишки печ. Обменени бяха мнения и информация с пещерняците, работили за изследването на Башовишки печ и района в миналото.
Осъществен беше контакт с кмета на с. Гара Орешец.
При експедицията бяха спазвани наредбата за провеждане на спелеоложки прояви и правилника за вътрешния ред на експедицията, като не бяха допуснати произшествия от техническо или битово естество. Експедицията се осъществи без външно финансово подпомагане и всички разходи бяха за сметка на участниците и клуба - организатор.
Като цяло експедиция "Башовишки печ 2010" може да се оцени като успешна и полезна, макар хидро-метеорологичните условия да не позволиха да се работи по всички задачи в пещерата. Считаме, че за в бъдеще ще е нужно да продължат изследванията на Башовишки печ с целия прилежащ карстов масив и подземната хидрографска мрежа Пъкина глама - извор Белско врело.
За организирането и успешното провеждане на тазгодишната национална пещерна експедиция в с. Гара Орешец дължим специални благодарности на Ивайло Крумов от ПК "Бел прилеп" (гр. Белоградчик) и на Емил Найденов от с. Гара Орешец, в чиято къща бе настанен лагерът на експедицията.

Списък на участниците в национална пещерна експедиция "Башовишки печ 2010":

Здравко Илиев (УС на БФСп)
Ивайло Крумов (ПК "Бел прилеп" - Белоградчик)
Светослав Гаврилов (гр. Видин)
Богдан Тодоров (гр. Видин)
Цветан Илиев (гр. Видин)
Иван Цветков (гр. Видин)
Иво Тачев (ПК "Искър")
Димитър Кожухаров (ПК "Искър")
Герасим Леков (ПК "Искър")
Цветан Остромски (ПК "Искър")
Димитър Петров Димитров (ПК "Искър")
Камен Мастиков (ПК "Искър")
Диана Стефанова (СПК "Академик")
Весела Георгиева - Чеми (СК "Балкан адвенчър")
Любомир Георгиев (СК "Балкан адвенчър")
Георги Михайлов - Макфи (СК "Балкан адвенчър")
Сашо Попов (СК "Приста" - Русе)

26.11.2010 г. Ръководител на НПЕ "Башовишки печ 2010:
/ Здравко Илиев /

Покана за нац. експ. "Башовишки печ 2011"

Вместо отчет

Експедиция "Башовишки печ 2011" от националния календар на проявите не се състоя поради липса на участници. В експедицията не се включи нито един участник от други клубове, освен от организаторите.
Подготовката за тази експедиция започна далеч преди обявената за начало дата. От пролетта до 2 октомври бяха прокопани доста метри отводнителни траншеи, с които се осигури по-бързо отводняване на галериите на пещерата и безпрепятствено проникване през сифонните участъци по време на самата експедиция. Това бе извършено от видинските пещерняци, като по-късно в тези дейности се включихме и ние от "Искър". При извършените подготвителни прониквания бе уточнена тактиката на работа в пещерата и приоритетните участъци.
Определено бе място за лагера на експедицията, а непосредствено преди датата на започването й лагерът бе изграден с всичко необходимо за пребиваване и работа (снимки - в албума на експедициите).
От организаторите бяха осигурени необходимите инструменти и материали за проникване и картиране. От ПК "Искър" бяха осигурени осем оборотни хидрокостюма, покрай личните такива на организаторите. С божията помощ при рекордно сухия период, всичко необходимо за доизследване и документиране на пещ. Башовишки печ бе осигурено. Единствено финалната покана за експедицията бе изпратена само 5 дни преди началото поради естеството на обекта и зависимостта на задачите и тактическите действия от хидрометеорологичните условия, както и поради някои технически причини.
Така можем да отчетем, че клубът ни, в сътрудничество с пещерняците от "Бонония", се справи напълно с организирането на тази национална експедиция и причините за провала й не са в организаторите.

Вместо предвидената експедиция "Башовишки печ 2011" през същата седмица се проведе експедиционна проява с участието на общо 6 пещерняци от двата клуба-организатори.

Нац. експедиция "Башовишки печ 2012"

ПОКАНА за Национална експедиция „Башовишки печ 2012“

Пещерните клубове "Бонония" - Видин и "Искър" - София канят всички пещерни клубове за участие в експедиция "Башовишки печ 2012", залегнала в националния календар на проявите по спелеология, от 4 до 7 октомври 2012 г. (четвъртък до неделя). Лагерът на експедицията ще е на палатки край с. Гара Орешец.

Местоположение на лагера:

Лагерът ще бъде на поляна в м. Башовица на около 1,5 км северозападно от гара Орешец, между новия пряк път на камионите от гара Орешец за Видин (не фигурира на картите) и коритото на реката от пещерата. Подходът е покрай гара Орешец и ж.п. линията в посока кариерите - през жп. прелеза на новия път - след 700-800 м има остра серпентина надясно надолу - поляната е отляво срещу серпентината (срещу чешмата). До лагера се достига без проблеми с лек автомобил, до гара Орешец може да се достигне и с бързите влакове за Видин.

Работата на експедицията ще е съсредоточена в пещ. Башовишки печ. Основни задачи на експедицията са:
1. Доизследване и продължаване на картата на пещерата в десния клон;
2. Картиране на разклонения в картираните досега части;
3. Изкачване на комини, доизследване и картиране на лявото разклонение в десния клон;
4. Събиране на образци от пещерната фауна и регистриране на палеонтологични останки;
5. Фотодокументиране на пещерата.

Допълнителни задачи:
Изкачване на комин и търсене на горен етаж на левия клон на пещерата. Опит за разширяване на стеснения на края на десния клон и срещу средната река.

Пещерата Башовишки печ е с обща дължина на изследваните досега части около 3500 м (картирани близо 2800 м), с което е най-дългата пещера в Северозападна България, с три реки и две галерии, почти без разклонения, водна с полусифони, с температура на водата около 12°C. В резултат на проведените експедиционни прояви и изкопаните отводнителни траншеи през миналата година вече е осигурено проникването във всички известни части на пещерата.
Предвид характера на пещерата и основните задачи на експедицията, участниците трябва да имат подходяща екипировка, както и поне минимален опит във водни пещери и в картирането на пещери. Проникването в пещерата изисква хидрокостюм от сух тип, затова е силно желателно участниците да разполагат с такъв.

Необходими документи: застраховка "Злополука" и свидетелство за добро здравословно състояние. Разходите за път са за сметка на участниците, разходите за храна (дневни разходи) се поемат от организаторите. Организаторите ще осигурят и технически средства и пособия за изпълнение на задачите и ще поемат разходите за тях, както и други организационни разходи. Ще бъдат осигурени минимален брой оборотни хидрокостюми и водонепроницаеми торби. Участниците си подсигуряват бивачни принадлежности и лична екипировка за проникване във водна пещера без отвеси, а няма да са излишни газов котлон и едра посуда (тенджера, тава...).

Пристигане в лагера и регистрация на участниците: до 19 ч. на 4 октомври. Техническа конференция: от 19 ч. Работа по задачите на експедицията: 4-6 октомври. Обобщаване на резултатите и документите от експедицията, закриване на лагера и отпътуване: 7 октомври.
Главен техн. ръководител: Светослав Гаврилов (ПК "Бонония"); орг. ръководител: Иво Тачев (ПК "Искър").
Телефони за връзка: 088 8690182 (Иво Тачев), 088 6929869 (Светослав Гаврилов)
Желателно е участниците предварително да ни уведомят по удобен за тях начин относно броя желаещи да участват в експедицията и периода на участието им, както и дали ще разполагат с хидрокостюм.

Добре дошли! Ще се радваме да работим заедно!

33 на експедиция и един клуб на 33

От 4 до 7 октомври се проведе заплануваната национална пещерна експедиция "Башовишки печ 2012". Пристигнали по различни пътища и в различно време, в лагера на поляната в м. Башовица се събрахме 33 души - пещерняци от различни клубове и кандидат-пещерняци от ПК "Искър". При горчивия ни опит от миналата година, когато на това място бяхме само организаторите, сега видът на лагера, изпълнил и двете големи поляни, надмина всякакви очаквания. Пещерата най-после доживя събуждането на заслужения интерес към нея от страна на българските пещерняци (макар почти изцяло само от Видин и София). Ще се надяваме от това да последва засилване на интереса към защитата й и от страна на българската държава.
Отреденото време за работа в пещерата (практически само два дни за пълноценни прониквания и работа) отмина като на един дъх. Отделните прониквачни групи работиха по различните задачи на различни места и в двата клона на пещерата, а в проникванията и работата се включиха и помогнаха курсистите от курса "Пещерняк 2012-2013", както и преминалите курса на обучение в "Искър" през 2011 г., които имаха своето последно практическо упражнение по картиране в реални условия преди предстоящия си изпит. За краткото време на експедицията нямаше как да бъдат изпълнени всички задачи по доизследването и документирането на пещерата. Поради нуждата от разкопаване и разширяване в лявото разклонение на десния клон, където не е достигнат край при единственото засега проникване преди 30 години, работата в него остана за следващи експедиции. За радост не приключи и работата в края на дясното разклонение, тъй като такъв още не е достигнат. Малкото преминати нови метри след считаната досега за крайна зала дават големи надежди за продължаване още напред срещу течението на реката. Чудесно откритие имаше и в левия клон, където един от изкачените комини доведе до горен полуетаж - не с много метри, но с изключително красиви образувания. Първите впечатления от взетите проби от водната микрофауна в левия клон също дават големи надежди за ценни за науката резултати и в тази област. Продължение може да се намери и в изцяло запълнената с нанос по-стара суха Галерия на мечките, но там ще може да се работи едва след пълното проучване на палеонтологичното находище от компетентните институции.
Резултатите от експедицията не са впечатляващи, ако се изразят само в сухи цифри. Броят новокартирани метри не е внушителен, което е логично при положение, че картирането вече е в най-отдалечените места на пещерата, само достигането до които изисква доста време и сили. Макар резултатите от картирането тепърва да се обработват, вече общата дължина на картираните части на Башовишки печ прехвърли 3000 метра. По-важните резултати трудно могат да се опишат количествено с думи. Макар и малко, има изследвани нови части и открития и пещерата не свършва. Има предостатъчно ясни задачи за следващи експедиции. Има красоти, които вече бяха видяни от повече пещерняци и от повече клубове. Всички те вече са запалени като изследователи на тази пещера и несъмнено ще присъединят себе си и клубовете си към каузата за доизследването и опазването й. Вероятно те вече са оценили като свидетели резултатите от огромната работа, търпеливо и методично извършвана от посветените на Башовишки печ пещерняци в продължение на повече от 30 години, за да са възможни сега проникването, изследването и документирането. Сърдечно благодарим на всички участвали и помогнали за успеха на експедицията!
На тази експедиция и около приготовленията за нея, от тръгването от колежа с препълнените догоре с багаж коли, при провеждането и приключването й, сред редуващите се групи прониквачи и курсисти, всяка от които заела се усърдно и с удоволствие със задачите си, лично аз видях в една отнякъде позната светлина хората от един клуб - и от по-скоро, и от доста години в него, работещи редом с другите си колеги и приятели. Замислих се накрая, след успешно приключената работа на експедицията, при гледката на съвсем организираното прибиране на купищата хидрокостюми и друга екипировка на големия лагер, в който дотогава уж цареше типичният привидно неорганизиран "искърски" хаос. Някъде бях виждал точно този клуб, но къде? Ами да - това беше всичковършещият паяк от гърба на фланелките ни. Топлият слънчев ден на ранната есен ме подсети за един също такъв ден, преди почти точно 20 години, когато няколко софийски пещерняци седнахме да помечтаем за големи пещери и клубове, загледани в първите шарки на идващата есен край Гинска река. 20 години по-късно виждах наяве край себе си точно тогавашните ни мечти в жив материален образ. Ето че "Искър" в този момент, на тази експедиция беше станал клубът от мечтите - многоброен и силен, правещ много експедиции и откриващ нови големи пещери, имащ купища инвентар и цяла сюрия курсисти! Това вече бе клуб, преживял по житейския си път и "осанна", и "разпни го" - достатъчно зрял, че да проповядва всеобщата любов към пещерите и да показва пътя към спасението им. Също като Спасителя.

Една толкова хубава експедиция! Честита Христова възраст, "Искър"!

Хронология на "Башовишки печ 2012"

Хронология на нац. експедиция "Башовишки печ 2012"

4.10.2012 г.
Пристигане в м. Башовица, гара Орешец. Проверка на място от Министерството на спорта. Уведомяване на кмета на селото, устройване на палатковия лагер и уточняване на задачите за следващия ден.

5.10.2012 г.
Проникване в десния клон на пещерата на три групи - щурмова (2 души), I картировачна (3 души), II картировачна (2 души). Щурмовата група работи в диаклазния меандър срещу реката след крайната зала, разбива стеснение, намира път до нивото на реката и по това ниво достига до стеснение; установява нуждата от проверка за път по още нива в меандъра, различни от проверените досега, и се присъединява към I картировачна група, излиза преди другите 2 групи. I картировачна група картира от най-високото място в залата навън. II картировачна група картира от последния репер на картировката в десния клон (достигнат през декември 2011 г.) до срещането си с I картировачна група. Двете картировачни групи излизат на кратък интервал една след друга.
Дежурни по поддръжка на лагера: 2 души

6.10.2012 г.
В десния клон на пещерата проникват 3 групи - I картировачна (4 души), II картировачна (4 души). I картировачна група довършва подробната картировка на крайната зала и нейните разклонения. II картировачна група картира три къси разклонения преди полусифона (вкл. с учебна цел), 2 от участниците продължават през полусифона и се присъединяват към I картировачна група в крайната зала.
В левия клон на пещерата проникват 2 групи - щурмова (5 души) и научна (3 души). Щурмовата група изкачва три от комините преди крайния сифон, като в един от тях достига до горен полуетаж с много образувания. Научната група събира проби от водна микрофауна от Водното огледало, крайния сифон и др. места. Двете групи се събират и излизат заедно.
Курс "Пещерняк" 2012-2013 на ПК "Искър" с няколко водачи прониква учебно в Сухи печ (Козарника) и отива за учебно проникване до Пропастта на Стола, където установява, че копаят иманяри, и благоразумно се оттегля. Групата на курсистите заедно с водачите си прониква в десния клон на Башовишки печ и достига до полусифона, където се среща с I картировачна група и всички излизат заедно от пещерата.
Дежурни по поддръжка на лагера: 3 души

7.10.2012 г.
Курс "Пещерняк" 2012-2013 на ПК "Искър" с няколко водачи отпътуват за учебно проникване в друга пещера. Гл. картировачи събират и преписват данните от картировките. След закриване на експедицията останалите участници подреждат и прибират материалната база за пещерата, събират лагера, почистват поляната и отпътуват.

-----------
Организатори на нац. експедиция "Башовишки печ 2012": ПК "Искър" (София) съвм. с ТД "Бонония" (Видин)
Брой участници в нац. експедиция "Башовишки печ 2012": 24 души + курсисти (общо 33 души)
Отпуснати целеви средства по ДСК от БФСп: 1800 лева
Гл. картировачи на нац. експедиция "Башовишки печ 2012": С. Гаврилов, Ц. Остромски; И. Тачев (само разклонения).
Гл. отговорник по лагера на нац. експедиция "Башовишки печ 2012": В. Пенчовски
Отговорници за учебните прониквания: В. Петков, М. Вулджев
Ръководители на нац. експедиция "Башовишки печ 2012": С. Гаврилов (главен р-л), И. Тачев (организационен р-л).

Таз година 33

Таз година 33 участника, догодина 333!
И лично от наше име - остатъка до 3333-я метър картирани части. :)

----------------------------------------------------------------------------
Shift + Alt - Лесно се помни!!! Употребявай го по-честичко!!!
Да пишеш на български език с латински букви е все едно да пишеш по стената с лайна. Чете се, но не е приятно!

Е, само толкова ли?

Само толкова ли - за остаъка до 3333-я метър картирани части ми е думата. ;) Защото картираните части са вече ... 3307 метра.

Резултатите от "Башовишки печ 2012"

Ето накратко основните резултати от националната експедиция "Башовишки печ 2012":

  • Картирани бяха още 340 м. галерии в десния клон на пещерата и неговите разклонения. С това общата дължина на пещерата достигна 3307 метра, а денивелацията й +25 метра.
  • Картирана бе най-голямата (засега) зала в пещерата (в края на десния клон) с дължина 55м, ширина и височина над 15 м. В залата бяха набелязани поне 3 перспективни места или разклонения с възможност за продължение напред срещу течението на реката в десния клон. Те ще бъдат обект за работа на следващата експедиция. В обратна посока от залата бе открит нов клон - приток с красиви образувания.
  • Открити бяха нови части и в левия клон на пещерата - горен полуетаж с множество красиви образувания.
  • Събрана бе микрофауна за родната биоспелеология от най-големите водни обеми в пещерата. Предстои обработка на резултатите.

До нови срещи край Орешец!
Ц. Остромски

:) Айде още 26 м.!

:) Айде още 26 м. до км 3+333 от км 3+307
И ще организираме Боко да реже лентата:)

"Баш. печ 2013" - ОТЛОЖЕНА!

ПОКАНА за експедиция "Башовишки печ 2013"

Със съжаление ви съобщавам, че в последния момент на клубната ни сбирка бе решено експедиция "Башовишки печ 2013" да не се проведе поради липса на достатъчен брой участници с оглед на изпълнение на задачите в пещерата. Освен това, есенният сбор на АСО се оказа насрочен за същите дати като експедицията според календара на проявите, а това е в противоречие с практиката ни досега в БФСп.
Все пак имаме намерение да използваме есенния сезон на 2013 г. за продължаване на изследването на пещ. Башовишки печ, което ще бъде организирано в оперативен порядък в зависимост от броя на потенциалните участници и текущата метеорологична обстановка. Моля желаещите да се включат в експедиция в тази забележителна пещера да поддържат връзка с ПК "Искър" и на указаните в поканата телефони, защото покана няма да бъде изпращана до клубовете.
Моля, приемете моите и на ПК "Искър" искрени извинения за късното уведомяване за отмяната на експедицията.

Работата на експедицията ще е съсредоточена в пещ. Башовишки печ. Задачи на експедицията са:
1. Доизследване с разширяване на стеснения и продължаване на картата на пещерата срещу основната река в края на десния клон (след голямата зала);
2. Изкачване на комини, доизследване и картиране в лявото разклонение на десния клон;
3. Картиране на горен полуетаж и изкачване на комин в левия клон на пещерата;
4. Събиране на образци от пещерната фауна и регистриране на палеонтологични останки;
5. Фотодокументиране на пещерата.

Пещерата Башовишки печ е с обща дължина на изследваните досега части около 3700 м (картирани малко над 3500 м), с което е най-дългата пещера в Северозападна България, с три реки и две галерии, почти без разклонения, водна с полусифони, с температура на водата около 12°C. В резултат на проведените експедиционни прояви и изкопаните отводнителни траншеи през предишните няколко години вече е осигурено проникването във всички известни части на пещерата.
Предвид характера на пещерата и основните задачи на експедицията, участниците трябва да имат подходяща екипировка, както и поне минимален опит във водни пещери и в картирането на пещери. Проникването в пещерата изисква хидрокостюм от сух тип, затова е силно желателно участниците да разполагат с такъв.

1-3.11: Баш. печ

Както се разбрахме снощи на клуб, имаме намерение другата седмица най-после да направим експедицията си в Башовишки печ, която все отлагаме. Предвиждаме да тръгнем в четвъртък следобед. Засега участие сме заявили 6 човека (Герасим, Цецо, Дон Тон, Митака Кожухаров, Ду и аз).
Окончателното решение ще вземем в сряда на клуб в зависимост от прогнозата за времето. Тогава ще приготвим хидрокостюмите и другия нужен инвентар и последни организационни уточнения.
Ако има желаещи за участие от други клубове - да се обаждат.

Поредно в Баш. печ

Най-после и тази година в Башовишки печ

От 1 до 3 ноември шестима искърци отидохме на Башовишки печ, заедно със Слави и Богдан от Видин. Този път без трескава и припряна подготовка и без излишно напъване да привличаме още участници и клубове. Вече опознахме достатъчно пещерата и с досегашните наши и (най-вече) на видинчани експедиции пътят на изследването е достатъчно добре подготвен и утъпкан, та да си позволим един по-спокоен и методичен ритъм на работа.
Още с тръгването се бяха очертали 4 групи от по двама души за влизане. В ранния петъчен следобед влязохме Герасим + Дон Тон и Цецо + аз за продължаване напред и картиране след залата в десния клон. Но малко след полусифона стана ясно, че Дон Тон не може да продължи заради садкото и той се върна обратно. Останахме една група, като Герасим се зае със "силови" упражнения по продължаване на разширяването на тесняка от миналата година под горния край на залата. С Цецо се измушихме на дъното на меандъра и продължихме напред срещу реката, достигнахме до краен сифон и след още 20-30 м по малка суха галерия отгоре - до тесняк с непреодолимо стеснение, зад който се вижда значително разширяване. Ето че засега достигнахме край по главната галерия на десния клон, а до крайния сифон имаше доказателства, че преди нас там веднъж са достигали вече група първопроходци, най-вероятно през 80-те г. Пътьом регистрирахме 1-2 тесни сухи притока и доста троглобионтни бръмбарчета в сухия краен участък. Върнахме се назад към залата с багажите и решихме, че нямаме време за картиране. Цецо взе фототакъмите и отиде да снима в тази последна част, а аз се напъхах в меандъра по течението на реката под залата в търсене на евентуални притоци, докато излязох обратно горе в залата в далечния й долен ъгъл. Маркирах с пирамидка мястото за влизане към меандъра и обиколих залата (вече картирана през 2012 г.), за да я огледам щателно. След доста чакане на заигралия се с фотографиране Цецо излязохме навън малко след 1 ч. през нощта. На кариерата пред входа ни посрещнаха останалите групи + Дон Тон, които бяха подготвили лагера, огъня и трапезата и очакваха разказа ни за нови части.
На другия ден влязоха Ду и Митака Кожухаров в десния клон, където събраха образци от пещерна фауна между полусифона и залата. Слави и Богдан приключиха огледите на комините след втория полусифон в левия клон, където бяха намерили нова малка зала с образувания на по-горно ниво и бяха разгледали открития миналата година полуетаж по-навътре, с което засега сложиха край на изследванията в левия клон. Останалите бяхме поуморени от проникването предната вечер, Дон Тон беше без хидрокостюм, а аз пак бях пострадал с гръбнака. Затова четиримата се повъртяхме из лагера да сушим екипировката от пещерата, а след обяд направихме обход с багетиране из местността над десния клон на пещерата. Резултатите от биолокационното обследване ще бъдат по-късно обработени и интерпретирани заедно с тези от 2011 г.
Продължителността на проникванията беше: първа група в десния клон до края - 10 ч., втора група в десния клон до залата - под 8 ч., група в левия клон - 7 ч.
Не успяхме да приберем навреме "прането" и още по светло в съботния следобед ни изненада обилна роса, което предопредели забавянето в неделята, докато отново изсъхне всичко. Така в неделя не остана време за предвиденото проникване в пещ. Сифона край с. Долни Лом, но цялата искърска група посетиме района и входовете на пещерите там (обектите бяха сухи и проходими), като се натъкнахме и на новоотворило се губилище в сухото корито на реката при Сифона.
След попътен "разбор" на проявата на шкембе се прибрахме по живо, по здраво в приличен час.

Геоморфоложко описание от залата до края на десния клон

Излизането в залата е между блокове над реката, в долния край на залата. Залата е образувана на десен (геогр.) завой на реката прибл. под прав ъгъл, като пътят на меандъра на реката се очертава под нападалите блокове в залата. В лявата стена на залата има приток, излизащ от тясна цепнатина, задръстена с образувания. Този приток имаше съвсем малък дебит през 2012 г., а сега беше пресъхнал. В двата края на залата има къси галерии на стари нива под тавана - в най-горния й край (посока навътре) и прибл. над пътя за влизане (посока навън). От далечния край на залата се слиза (около -8 м) отново в меандъра, който продължава срещу реката, като на няколко места има преодоляване на теснини и лягане в реката. По-нататък меандърът се разширява и се появяват повече натечни образувания. След пресичане на малка зала се достига до плитък, запълнен с наноси сифон. До тук няма значителни прагчета, но определено има денивелация. Над сифона има тясна суха галерия с две тесни връзки към реката отдолу - първата към сифона, следващата - с въздушно течение, подсказващо, че от тук напред срещу реката вероятно е проходимо. Тук на две места идват отляво малки периодични притоци от тесни пукнатини. Достига се до тесняк, в който се прониква 2 м и става непроходим, но напред се вижда уширение. Общата дължина на обходения участък от залата до края е около 200 м, с което дължината на изследваните части на Башовишки печ нараства до към 4100 м. Дебитът на реката в този участък е 0,5-0,6 л/с.

Задачи за следващи експедиции в пещерата

1. Картиране от залата до края в десния клон
2. Продължаване на изследването и картирането във възходящото разклонение на десния клон
3. (второстепенна) Докартиране на горните нива след втория полусифон в левия клон (40-50 м)
4. Задачи по продължаване на пещерата според анализа на резултатите от биолокацията.

N.B. Кариерата на Башовица понастоящем не работи и е временно затворена. Нерегламентираното сметище пред входа на пещерата е разчистено и е затворено.

"Карстови извори и пещера Башовица"

Един филм на студио "Чунгурузъ - А.С.Г." - Видин :-) за пещерата, района и експедициите там през последните няколко години. Благодарности към видинските пещерняци за филмчетата и популяризирането на тази голяма пещера като природен обект с все още недооценено значение за археологията, палеонтологията, биологията и като водоизточник!

Гледайте с удоволствие: Карстови извори и пещера Башовица (1 ч. 15 мин.).

Филм "Карстови извори и пещера Башовица"

Филмът е стархотен. Всеки, който е бил там на поне една от многото експедиции няма как да не се разълнува.
Дано е интересен и за всички останали.

Баш. печ напролет

Това наистина е внушително, вода има за всички! Ето как изглежда пещерата пред входа във водообилен сезон:

https://docs.google.com/file/d/0B5rVlg_jiXTEanNUNjBCZzVHRGs/edit?usp=dri...
https://docs.google.com/file/d/0B5rVlg_jiXTET2hBY0xhR1BUWG8/edit?usp=dri...
https://docs.google.com/file/d/0B5rVlg_jiXTEMndJaTMtTmRWa0E/edit?usp=dri...

Благодарим на Слави и Богдан за нагледния материал!

И внушително и

И внушително и страшно. Доколкото разбирам от репликите в първото филмче, водата се е качила доста бързо.

Работна среща относно Башовишки печ.

Вижте на какво попаднах в сайта на федерацията:
http://www.speleo-bg.org/bg/novini.html

На 09.07.2014г. в зала № 103 в сградата на МОСВ на адрес: бул. „Мария Луиза“ № 22 ще се проведе работна среща по опазването на пещерата Башовишки печ.

Powered by Drupal - Design by artinet