Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2012 г.

--- 2012 г. ---

дата, месец брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
5-12.02. 8
Банковица'2012, с. Карлуково
2
нац. експ. проучв.
9-11.03. 3
Беклемето-Стенето
2
АСО, БФСп трен. сбор
11.03. 1
р. Трескавец, г. Бов
1
МОЕРПА проучв.
17.03. 1
Попов извор, с. Боснек
1
МОЕРПА проучв.
23-25.03. 3
плато Стражата, с. Здравковец
8
нац. експ. проучв.
07.04. 1
мина "Хр. Ботев", с. Бов
4
клубна фотогр.
16.04. 1
мина "Хр. Ботев", с. Бов
1
МОЕРПА фотогр.
28.04-1.05 4
Сбор "Източни Родопи", с. Рибино
5
Аида - Хасково, нац. сбор - експ. сбор
5-6.05. 2
Билин дол, с. Гинци
1
междуклубна трен.
06.05. 1
с. Добри дол
4
клубна обход
12.05. 1
Бойчова скала, с. Логодаж
3
клубна фотогр.
20.05. 1
Бездънният пчелин, с. Гложене
4
клубна трен.
27.05. 1
Духлата
2
клубна фотогр.
03.06. 1
с. Добравица
4
клубна+МОЕРПА проучв.
9-10.06. 2
Соватя, с. Дружево
3
клубна проучв.
17.06. 1
с. Добравица
2
МОЕРПА проучв.
23-24.06. 2
Петрохан
4
клубна проучв.
01.07. 1
Големата темнота, с. Дреново
2
МОЕРПА проучв.
08.07. 1
с. Бов - Яворец - мина "Венец"
1
клубна обход
15.07. 1
гара Бов - Колибището
1
клубна обход
21.07. 1
Гинска река
4
клубна проучв.
22.07. 1
р. Трескавец, гара Бов
2
МОЕРПА проучв.
28-29.07. 2
Хайдушкото кладенче, с. Дружево
4
клубна проучв.
27-29.07. 3
с. Крушуна
1
АСО, БФСп трен. сбор
3-5.08. 3
Пещери-рудници в м. Разкола, с. Илинденци
4
клубна проучв.
11-19.08. 9
Пещери в СЗ България - палеонтология и палеоархеология
2
НАИМ-БАН проучв.
25-26.08. 1-2
Хайдушкото кладенче, с. Дружево
3
клубна проучв.
02.09. 1
Гинска река
3
клубна проучв.
08.09. 1
с. Миланово - р. Петренска
2
клубна обход
02-16.09. 15
Радоина, Албания
1
ПКСУ "София" межд. проучв.
14-16.09. 3
Ямата-3, с. Кипилово
1
АСО, БФСп трен. сбор
22-23.09. 2
Хайдушкото кладенче, с. Дружево
4
клубна проучв.
4-7.10. 2-4
Башовишки печ, гара Орешец
17
нац. експ. проучв.
20-21.10. 2
Птича дупка, с. Черни Осъм
3
клубна фотогр.
21.10. 1
р. Петренска, с. Миланово
2
МОЕРПА проучв.
17-18.11. 2
Барките, гр. Враца
2
МОЕРПА проучв.
1-2.12. 2
Башовишки печ, гара Орешец
3
клубна проучв.
09.12. 1
Духлата, с. Боснек
3
клубна фотогр.

* Не са включени експедиционни прояви, проведени в рамките на програмата на курс "Пещерняк".

Powered by Drupal - Design by artinet