Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2011 г.

--- 2011 г. ---

дата, месец брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
7-11.01. 3-5
с. Здравковец, Мачанов трап
4
нац. експ. к-р проучване
м. януари 1
р. Трескавец (гара Бов)
1
МОЕРПА
проучване
23.01. 1
Меча дупка (мах. Меча поляна)
7
клубна трен., фото
30.01. 1 Духлата (с. Боснек)
3
клубна фото, проучв.
9-13.02. 5
Зимен сбор на АСО, Семково
2
АСО на БФСп трен. на АСО
13.02. 1
Попов извор (с. Боснек)
1
МОЕРПА
проучв.
19-20.02. 2
Шаралийската пещера, х. "Мура", с. Илинденци
5
клубна орг. - проучв.
27.02. 1 Попов извор (с. Боснек)
1
МОЕРПА проучв.
3-6.03. 4
Вишовград - Емен
2
МОЕРПА проучв.
13.03. 1 мина "Хр. Ботев", с. Бов
1
МОЕРПА проучв.
1-3.04. 3
Орлова чука
3
нац. експ. кал. проучв.
17.04. 1
Ръжишката пещера, Лакатник
1
МОЕРПА проучв.
22-25.04. 4
гара Орешец - с. Бела
3
клубна проучв.
01.05. 1
мина "Венец", г. Лакатник
2
клубна, МОЕРПА фотогр.
6-8.05. 3
Врачанска планина
9 + курсисти
МОЕРПА/клубна проучв., трен.
9-13.05. 5 12-та световна конференция по пещерно спасяване, Дряново
2
АСО на БФСп спас. конф-я
13-15.05. 4 Археологическа експедиция "Горна Арда"
1
НАИМ - БАН арх. проучв.
14-15.05. 2 Камено поле - Реселец
6
клубна обход
21-24.05. 4 Сбор и ОС на БФСп, Ракитово
3
БФСп нац. сбор
29.05. 1 Петрохан
3
клубна проучв.
07.06. 1 Понор планина (Препасница)
4
клубна обход+трен.
11-12.06. 2 х. "Мура", Илинденци
8
клубна проучв.
19.06. 1 Добравица
1
МОЕРПА обход
25-26.06. 2 Експедиция "Котля", с. Бели извор
3
"Стрешеро", нац. кал. проучв.
03.07. 1 Шаралийската пещ., Илинденци
7
клубна трен.
3-10.07. 4-8 Експедиция "Ермиловец 2011", с. Илинденци
4
ПК "Искър", нац. кал. проучв.
15-17.07. 3 пещери в Зеленич, гр. Котел
6
клубна трен.
17.07. 1 Хайдушкото кладенче, с. Дружево
4
клубна проучв.
23-24.07. 2 Хайдушкото кладенче, с. Дружево
4
клубна проучв.
30.07. 1 Хайдушкото кладенче, с. Дружево
3
клубна проучв.
30.07-07.08 9 Курс за техн. усъвършенстване, х. "Провъртеника"
1
нац. курс учебна
5-8.08. 3 Стенето (Голямата гърловина) 5
клубна проучв.
14.08. 1 Проденица, Петрохан
3
клубна проучв.
20-21.08. 2 мина "Герана" (с. Миланово) 3
клубна проучв.
28.08. 1 вр. Соколец - мина "Герана"
1
МОЕРПА обход
3-6.09. 4 Башовишки печ и Врелото на Долни Лом 5
междуклубна проучв.
10-11.09. 2 експедиция "Черепиш 2011" 1
нац. кал. проучв.
23-25.09. 3 Башовишки печ и Сифона на Долни Лом 2
междуклубна проучв.
1-8.10. 3-8 Башовишки печ 3
междуклубна проучв.
15-16.10. 2 Бели извор (Пишурата) 3
клубна проучв.
22.10. 1 р. Сирищна, с. Искрец (минни галерии)
2
клубна обход
5-6.11. 2 Пролазка пещера
3
ОС на БФСп трен., фото
13.11. 1
Еловица (с. Еловица)
3
клубна трен., фото
4.12. 1 Голямата темнота (с. Дреново) - Душника (с. Искрец)
3
клубна фотогр.
11.12. 1 Ластовица (с. Гложене)
3
клубна фотогр.

* Не са включени експедиционни прояви, проведени в рамките на програмата на курс "Пещерняк".

Powered by Drupal - Design by artinet