Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2015 - 2017 г.

--- 2015 г. ---

дата, месец
(2015 г.)
брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
01 - 04.01. 4
Каменно поле (Кам. поле - Драшан - р. Ръчене)
1
МОЕРПА проучв.
28.02 - 03.03. 4
Каменно поле (р. Ръчене - Кунино)
1
МОЕРПА проучв.
19 - 22.03. 4
Зимен тренировъчен сбор на спасителите, Беклемето, гр. Троян
4
АСО, БФСп трен. сбор
28.03. 1
Ямата на Прявода, с. Черни Вит
3
клубна проучв.
10 - 13.04. 4
Сбор "Орлова чука 2015", с. Пепелина
7 + 2
нац. сбор, ПК "Приста" -Русе сбор, трен.
01 - 03.05. 3
Сбор и технически преглед, с. Карлуково
5 + 3
БФСп сбор, техн. преглед, трен.
06.05 1
Гергьовден на Боснек, с. Боснек, п. Чучулян
6
клубна сбор, трен.
16 - 17.05. 2
Ямата на Прявода, с. Черни Вит
9
клубна проучв., трен.
23 - 24.05 2
Благова яма, гр. Етрополе 4
ПК "Мрак"
-Етрополе
проучв., фот.
06 - 07.06 2
Юбилей "15 години ПКСУ София", гр. Дряново, п. Андъка 4
ПК "София" сбор, трен.
19.07. 1
Петрохан, п. Проденица
4
клубна проучв.
30.07 - 02.08. 4
Национална експедиция "Ц. Балкан - Стенето 2015", НП "Централен Балкан", Троян
9
БФСп, ПК "Приста", ПК "Академик"-Русе проучв.
08 - 16.08. 9
Експедиция "Мижишница 2015", ПП "Врачански Балкан", гр. Враца
1
МОЕРПА проучв.
06 - 26.09. 21
Национална експедиция "Тененгебирге 2015", масив Тененгебирге, Австрия
3
БФСп, ПК "София" проучв.
02 - 04.10. 3
Боснек, п. Духлата
5
клубна, СПК "Академик" трен., сбор-афтърпарти
08 - 11.10. 4
Есенен тренировъчен сбор на спасителите, Карлуково
1
АСО, БФСп трен. сбор
17 - 18.10. 2
Ямата на Прявода, с. Черни Вит
5
клубна проучв., карт.
24.10. 1
Петренски дол, г. Лакатник
4
клубна трен.
24-25.10. 2
Карлуково
9
клубна трен.
21.11. 1
Духлата
3
клубна трен.
21-22.11. 2
Байов комин
9
клубна трен.
29.11. 1
Духлата
5 + 4
клубна трен.
05.12. 1
Иванова вода, с. Добростан
1
Пловдивски отряд на АСО трен.
19.12. 1
Елата, с. Зимевица
6 + 1
клубна събиране на биологични проби, фотографиране
27.12. 1
Водната пещ, с. Липница
4 + 2
клубна трен., фот.


*** 2016 г. ***

дата, месец
(2016 г.)
брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
31.12 - 03.01 4
х. Провъртеника, с. Карлуково
1
МОЕРПА проучв.
01 - 03.01 3
Карлуково
3
клубна трен.
07.02 1
Витоша, Ветровала - Черни връх
5
клубна ски-поход
21.02 1
Витоша, Алеко - Черни връх
3
клубна ски-поход
21.02 1
п. Ръжишката, г. Лакатник
2
МОЕРПА проучв.
03 - 06.03 4
Зимен тренировъчен сбор на спасителите, х. Бодрост, м. Картала, Благоевград
4
ПС, БФСп трен. сбор
13.03 1
п. Ластовица, с. Гложене
6+3
клубна курс-практика
20.03 1
с. Боснек, п. Пепелянката и Академик
5+5
клубна курс-практика
26.03 1
с. Боснек, п.Духлата (вход Б - вход А)
6+3
клубна курс-практика
31.03 - 03.04 4
Курс по електронно картиране и обработка на карти, Дряново
2
АСКС обучение
02 - 03.04 2
Лакатник, Петренски дол, Академишки скали
9+3
клубна курс-практика
08 - 10.04 3
Национален сбор "Орлова чука 2016"
13+5
"Академик" и "Приста" - Русе тренировка
16 - 17.04 2
Лакатник, Петренски дол, Голямата ниша
6+3
клубна курс-практика
23.04 1
п. Парниците, с. Бежаново
10+8
клубна курс-практика
30.04 - 02.05 3
с. Камено поле
1
МОЕРПА проучв.
02.05 1
п. Елата, с. Зимевица
4+2
клубна курс-практика
06 - 08.05 3
Орешене - Карлуково (п-ри Свирчовица, Белите езера)
8+3 клубна курс-практика
24-26.06 3
Национални експедиции "Врачански балкан" и "Каменополски карст"
4
БФСп, ПК „Мездра", ПК „Стрешеро" проучвателна
24-26.06 3
Сбор - демонстрация на спасителски техники, м. Вратцата, гр. Враца
3
ПС, БФСп Извличане с противотежест, преминаване на носилка по парапет, преминаване по наклонен тролей в двете посоки.
02-03.07 2
Петрохан, п. Проденица
3?
клубна проучв.
03.07 1
с. Очин дол
1
междуклубна проучв.
9-10.07 2
Добростан - Пещера (п-ри Добростански снежник, Юбилейна-Пещера)
4+1 клубна трен., фот.
16-18.07 3
Орешене - Д. Кремена (п-ри Панежки карстов комплекс /Горната п-ра/, Рушовата-с.Градешница)
6+2 клубна трен., фот.
21-24.07 4
Национална експедиция "Троянски балкан - Стенето 2016"
8 ПК "Приста" и ПК "Академик" Русе, БФСп проучвателна
04-07.08 4
Мижишница, п. Ми-8, обект Копривките
1
МОЕРПА проучвателна
13-14.08 2
Нановица, п. Нановица
7+1
клубна окалителна
20-21.08 2
с. Очин дол - з. Долни Ключ - вр. Остра могила
1
междуклубна проучвателна
27-28.08 2
Джебин трап
2
клубна проучвателна
28.08 - 10.09 14
Национална експедиция "Тененгебирге 2016", масив Тененгебирге, Австрия
1
БФСп, ПК "София" проучвателна
10-11.09 2
Джебин трап
6+1
клубна проучвателна
24.09 1
Духлата
6+2
клубна тренировъчна
04.10 1
на Гинска река
6
клубна проучвателна
09.10 1
край село Горна Кремена, обектът засега е без име
5
клубна проучвателна
13 - 16.10 4
Есенен тренировъчен сбор на спасителите, м. Злостен, гр. Котел
4
ПС, БФСп трен. сбор
23.10 1
п. Торбова дупка, с. Миланово
3 клубна проучвателна
29 - 30.10 2 Сопот - х. Добрила - х. Амбарица - х. Добрила - Сопот
6+2 клубна туристическа
12.11 1 Гинска река
5 клубна проучвателна
19-20.11 2 Колкина дупка, с. Зимевица
5 клубна тренировъчна
3 - 4.12 2 Шаралийска пещера - Рупите
5 клубна трен., фот.
04.12 1 яз. Белмекен
3 клубна ски-туризъм
10-11.12 2 вр. Ком
3+1 клубна туристическа

*** 2017 г. ***

дата, месец
(2017 г.)
брой дни Проява, район, обекти Брой участници от "Искър" Организатор на проявата Основни задачи
31.12 - 02.01 3
с. Сестримо, с. Гол. Белово - п. Соколова скала
2 МОЕРПА ЧНГ, проучв.
31.12 - 02.01 3
с. Орешене, п. Байов комин
4
клубна ЧНГ, проучв.
14.01 1
Петрохан - Бързия
2
клубна ски-тур
15.01 1
Витоша, Ветровала - Черни връх
4
клубна ски-тур
21-22.01 2 х. Бузлуджа - с. Ябълка
3 клубна ски-тур
28.01-01.02 5 п. Колкина дупка, с. Зимевица
3 "Под ръбъ" проучв.
11-12.02 2
Рила, Рилски манастир - х. Рибни езера
3
клубна (ски) поход
03-08.03 6 п. Колкина дупка, с. Зимевица
2 "Под ръбъ" проучв.
09-12.03 4 Зимен тренировъчен сбор на спасителите, х. Бузлуджа
4 ПС, БФСп трен. сбор
07-09.04 4 Национален сбор "Орлова чука - 2017"
7 +4 гости +1 курсист "Академик" и "Приста" - Русе трен. сбор
13.04 1
Лакатник, Петренски дол, Млаката ниша
? +1 курсист
клубна курс-практика
14-18.04 5 п. Колкина дупка, с. Зимевица
2 "Под ръбъ" проучв.
29.04-01.05 3
Мижишница, п. Ми-8, обект Копривките (X), нова пропаст в м. Говедарника (-22 м., продължава?)
1
МОЕРПА проучвателна
30.04-01.05 2
Лакатник, Петренски дол, Млаката ниша
4 +1 курсист
клубна курс-практика
06-07.05 2
с. Бойковец, п. Мрак
4
клубна проучв.
07.05 1
Лакатник, Петренски дол, Млаката ниша
3 +1 курсист
клубна курс-практика
13.05 1
Лакатник, Петренски дол, Голямата ниша
6 +1 курсист +1 гост
клубна курс-практика
20-21.05 2
с. Черни Вит, п. Ямата на Прявода
5
клубна проучв.-трен.
21.05 1
Лакатник, Петренски дол, Млаката ниша
3 +1 курсист
клубна курс-практика
25-28.05 4
Национална експедиция "Ел Сагуаро", с. Гинци (п-ри Сагуарото, Кривата пещ)
5 +1 курсист
ПКСУ "София" проучвателна
03-04.06 2
Карлуково, п-ри Свирчовица и Разсоватата
3
клубна тренировка
03-04.06 2
с. Бойковец, обход
1
междуклубна проучвателна
09-11.06 3 Планински ултрамаратон "Обиколката на Витоша 2017" (100 км)
8 орг. +1 съст.
ТД "Витоша" ултрамаратон
24-25.06 2 с. Зимевица, Юбилей - 10 г. ПК "Под ръбъ" - Церово, п. Кенова дупка
8 +6 курс (1П+5М) ПК "Под ръбъ"
- Церово
юбилеен сбор
курс П и МП
01-02.07 2 Лакатник, Петренски дол, Голямата ниша
6 +2 гости +5 курс (1П+4М) клубна курс П и МП
15-16.07 2 Пирин: с. Сенокос - х. Загаза - с. Сенокос
3 клубна курбан туризъм
12-13.08 2 Врачански балкан - Мижишница
??? клубна намокряне
02.09 2 Духлата
4+1 млад пещерняк клубна тренировка
26-27.08 2 Джебин трап
?+? млади пещерняци клубна проучване, картиране
30.08- 4.09 6 Балкански пещерен сбор - Леонидио, Пелопонес, Гърция
6 международна сбор
10.09 2 Духлата
3+1 млад пещерняк клубна тренировка
17.09 1 п. Темната на Калотина, Разбоищки мнастир 4+2 млади пещерняци клубна тренировка
21-24.09 4 Планински ултрамаратон "Пирин Ултра 2017" (тр.А 150 км)
1 съст.
XCo Club ултрамаратон
24.09 1 Лакатник - Академишки скали
4+3 млади пещерняци клубна тренировка
28.09 - 1.10 4 Есенен сбор на спасителите, с. Комщица
2? ПС, БФСп трен. сбор
06 - 08.10 3 11-тата Европейска среща по пещерно спасяване,
с. Лозен - базата на БЧК, п. Душника
2 ECRA, ПС, БФСп научно-практическа конференция
14 - 15.10 2 Честване на 80 години пещерно дело в Дряново и 50години ПК "Стринава"
х. Бачо Киро, Дряново (п-ри Бачо Киро и Андъка),
8 ПК "Стринава - Дряново юбилеен сбор
20 - 22.10 3 Котел - м. Зеленич (п-ри Кървавата локва, Приказна, Билерника и Луцифер) 10 + ? гости клубна тренировка
02 - 05.11 4 Национална пещерна експедиция „Каменополски карст 2017“
8 БФСп проучвателна
11.11 1 Духлата
5 клубна тренировка
18.11 1 Духлата
9 (2 млади пещерняци) клубна тренировка
25.11 1 Духлата
6 + 3 гости от ПК "Пълдин" клубна тренировка
2-3.12 2 Шаралийската
2 клубна тренировка

Powered by Drupal - Design by artinet