Новини - 2007 г.

* * *
В самия край на 2007 г. се завърнаха участвалите в украинско-българската експедиция в две от гипсовите пещери на Украйна с участието на ПК "Искър". Участниците от клуба - Алекс, Жоро Стайчев, Д. Димитров (Морското), Руми, Сашка и Цецо Остромски - са доволни от постигнатото. За експедицията има писано тук и се очаква в сайта да се появи и един малко по-нетрадиционен разказ за протичането на експедицията.

* * *

На 03.11.2007 г. двама членове на ПК "Искър", заедно с още двама приятели на пещерите и планините, намериха и проникнаха в пещерата Ямката над мах. Антовци, с. Трекляно. Констатирано бе, че наличната в ГКП документация не е достатъчно пълна и точна, поради което бяха съставени нови текстови описания на пещерата и бе маркиран входът й. Констатирано бе също, че пещерата е местообитание на прилепна колония, а има доста следи от прониквания (вероятно от местни хора с цел събиране на гуано) с факли, което е недопустимо! За намиране и на други пещери не остана време и в бъдеще трябва да се предприемат още кратки проучвателни експедиции с цел локализиране на известните пещери в района.

* * *

Общо седем пещерняци от ПК "Искър" завършиха успешно тазгодишните национални курсове за квалификация, проведени от БФСп в Пещерния дом край с. Карлуково в първите дни на м. септември. Така клубът вече разполага с още един инструктор и нови шестима картировачи (от тях трима с квалификация, равняваща се на стажант-инструктор). На всички завършили честито и пожелания за бъдещи успехи в проучването на пещерите и обучението на нови пещерняци!

Натрупаният вече в клуба добър квалификационен потенциал сега трябва да се реализира в практиката - с нови проучени и документирани пещери, а защо не и с един скорошен "Сбор на картировачите в ПК "Искър"!

* * *

Четирима пещерняци от ПК "Искър" се включиха в националната експедиция "Арбанаси 2007" (23-26.08.2007 г.), организирана от пещерните клубове "Дервент" (В. Търново) и "Саламандър" (Ст. Загора). Отличната организация на експедицията и тазгодишното участие на повече пещерняци съвсем закономерно доведе до резултати, от които всички сме доволни. За реално двата работни дни на експедицията почти бе приключено картирането на Арбанашката пещера, бяха картирани нови метри в Генчова дупка, бяха локализирани и картирани още малки пещери в района. Участниците от "Искър" дадоха принос във всички дейности на експедицията - част от картировката на Арбанашката пещера е от екип на клуба (гл. карт. Сашка Стайчева), Бела участва в първото обхождане и картиране на непроучени досега части на Генчова дупка, а "разрушителят" Жоро Стайчев направи далеч по-ергономични размерите на небезизвестното "Родилно" в Арбанашката. Допълнително от полза бе и опознаването между клубовете, тъй като тази година край с. Арбанаси се събраха пещерняци от десетина клуба.

Радостни сме, че експедициите в този район ще продължат вече традиционно и догодина, като имаме обещанието на организаторите, че националната ще е по-продължителна. Повод за това са очакванията за още открития в Генчова дупка, в която край не бе достигнат, а вероятно и в други околни пещери, които още чакат своите изследователи.

* * *

ПК "Искър" се включи с петима участници в кратката национална експедиция "Яворец-2007" (20-22.07.2007 г.) с база х. "Околчица". В експедицията участваха и пещерняци от клуба-организатор "Стрешеро" - Враца и от софийските клубове "Пещерняк", "Прилеп" и "София". През двата дни на експедицията, въпреки непоносимите за този безводен район 40-градусови горещини, бяха локализирани и маркирани 5 пещери, бяха набелязани два обекта за бъдещо разкопаване и проникване и беше картирана пропастта Грамадата (-38 м, гл. карт. Г. Стайчев). През последния ден част от участниците направиха прониквания в пропастите Панчови грамади и Боркова дупка. В резултат на досегашните експедиции може да се счита, че пещерите в този район са относително добре проучени и не се налага провеждане на следващи национални експедиции, а вместо това да се работи клубно.

* * *

В две поредни недели в началото на м. юни отново имаше участник от "Искър" в нещо като вече постоянно действаща експедиция "Лакатник" за систематизиране и допълване на информацията в Главната картотека на пещерите. Заедно със завеждащия картотеката Здравко Илиев и пещерняци от "Хеликтит" бяха локализирани още пещери в скалния венец на десния бряг на р. Пробойница (около Козарската пещера). Коригирани и допълнени бяха картите на две пещери, съставени бяха описания на достъпа и техническо описание (парапет до Пясъчната пещера и вход "Б" на Бивака - бивш Малката дупка). Прекартирана беше една от пещерите на левия бряг на р. Петренска (в района на Свинската).

Така в резултат на работата през последните две-три години (с активното участие на ПК "Искър") вече са локализирани всички пещери на десния бряг на Пробойница, картирани в края на 70-те и началото на 80-те години, с изкл. на една. Три от тях се оказаха части от други пещери, т.е. дублирани. Входовете са маркирани, а картите - проверени и коригирани или направо прекартирани, където е необходимо. Картирани са няколко нови пещери във венците и две - над тях (от СПК "Академик"). В района остава да бъдат картирани три вече локализирани нови пещери и една да бъде прекартирана. Започнато е вече систематизиране на пещерите и в долното течение на р. Петренска, където се оказва, че положението с наличната досега документация е още по-плачевно, т.е. такава почти липсва.

Необходимо е системната работа в района на гара Лакатник да продължи, вероятно в продължение на години, с надеждата, че ще се включат още пещерняци и от други клубове. А ако някой специалист от недалечното минало вземе да бръкне под леглото си и да извади и предаде в картотеката някоя от многото липсващи карти на пещери, ще помогне реално на проучванията на района.

* * *

През почивните дни около 24-ти май шестима членове на ПК "Искър" взеха участие в традиционния пещерен сбор в памет на В. Недков и В. Чапанов край с. Крушуна, включен в националния календар на БФСп. През трите дни на сбора "искърци" извършиха прониквания в най-популярните и дълги водни пещери в района - Бонинската, Водопада, Урушка маара.

* * *

На 12 и 13 май 2007 г. се проведе лека моерпенска експедиция в района на х. Леденика с палатков лагер при Танци. Аз (Цецо) и Калоян проникнахме в събота вечерта в Доглазка, екипирахме и слязохме 7-метровия отвес, достигнат от Стоян Петков и Ина Барова предишната неделя, и достигнахме до ниска фурна с полусифон. Отводнихме го, но не можахме да продължим много в запълнената с чакъл почти до тавана фурна (има просвет 10 – 15 см., не духа, вижда се 3 – 4 м., може да се копае, за предпочитане в по-сухо време). В неделя (13 май) влязохме отново, направихме снимки (на влизане) и картирахме новите части с дължина 37 м. и денивелация -8,30 м. от последната точка на Таната. В същото време Братока и Таня напреднаха значително във въртопа под Танци, стигнаха големи камъни и вече духа. Накрая Калоян му удари няколко капси. Очертава се нова тясна пещера, успоредна на Доглазка. Участваха Калоян, Таня Медарова, Димитър Ангелов (Братока) и аз, Цецо Остромски.

* * *

Великденските празници бяха оползотворени от 8 пещерняци и 5 курсисти от ПК "Искър" с прониквания в пещери и пропасти край с. Карлуково и с практически занятия на курсистите по техника на единично въже. Покрай празнуването на големия християнски празник "искърци" проникнаха в Темната дупка, Банковица, Кръста, С-20 и Белите езера и така изпълниха програмата-максимум за трите дена на проявата.

* * *

От 1 до 8 април се проведе национална експедиция за продължаване на проучването и документирането на пещерите в района на гара Черепиш и с. Лютиброд "Черепиш 2007", организирана от ПК "Стрешеро" - Враца. Редом с участници от Враца, Сливен и София, в експедицията се включиха и двама членове на ПК "Искър" (Димитър Паунов и Иво Тачев). Експедицията успешно изпълни задачите си, картирани бяха нови пещери и прекартирани стари, а приносът на участниците от "Искър" се изразява в участие в картиране в общо 6 пещери (от тях в 4 с главен картировач и в 2 - с участник).

* * *

Трима пещерняци от ПК "Искър" (А. Стайчева, Ц. Остромски и Г. Стайчев) участваха в организираната от ПК "София" съвместна украинско-българска експедиция в района около гр. Тернопол (Украйна). Те се завърнаха доволни от видяното и свършеното по време на експедицията и донесените стотици картирани метри от нови части на проучваните украински пещери. Надяваме се скоро тук да се появи техният подробен разказ и снимки от експедицията.

* * *

В началото на м. март ПК "Искър" за пореден път се включи в експедиция на сдруж. МОЕРПА, макар и само с един участник. Този път в двата почивни дни проучването бе в м. Горни варак - карстовите извори на р. Златица (с. Зверино). Бяха картирани две малки пещери, а районът беше обходен и карстовите извори - локализирани. Оказа се, че районът на изворите на р. Златица не крие потенциал за намиране на големи пещери, въпреки впечатляващия дебит на излизащите на повърхността карстови води. Все пак, има набелязани още две малки пещери за картиране при следващи експедиции в района.

* * *

ПК "Искър" се включи с един участник в кратката национална експедиция от календара на БФСп, организирана от врачанския клуб "Стрешеро" и проведена в землищата на селата Чирен и Лиляче в първите дни на м. февруари. За краткото време на експедицията участвалите пещерняци от Варна, Враца, Монтана и София картираха няколко нови малки пещери, локализираха някои от известните пещери в района и перспективни въртопи за работа, като така очертаха направленията за следващи експедиции за проучване на пещерите в този район. Остава надеждата нова подобна експедиция на национално равнище, но този път малко по-продължителна, да бъде организирана още през тази година.

* * *

Двама "искърци" (Ц. Остромски и И. Тачев) се включиха в проведената на 20 и 21 януари експедиция на сдруж. МОЕРПА с цел изследване на продължението на пещерата Мижишница в Стрешерския дял на Врачанския Балкан. Поради изсипалите се в района продължителни и проливни валежи през предния ден, проникването дори до "старото дъно" на пещерата се оказа невъзможно заради обилните води в цялата пещера. Затова пък на следващия неделен ден групата, вече възстановена и изсушена след проникването в Мижишница, се отдаде на повърхностна спелеология и багетиране. Като по традиция, при проследяване на развитието на карстовата система на Стрешерска яма М. Златкова се натъкна на поредна нова пещера - отдавна търсената непроучена малка пропаст Пановската дупка, която своевременно беше прошнурована (т.е. екипирана), картирана (Ст. Петков и М. Златкова) и прономерована. Останалите участници също се поразтъпкаха из характерните карни полета около м. Циглеви кошари. В резултат бе решено, че при подходящи условия трябва да се подновят опитите за намиране на продължение в Стрешерска яма, а защо не и да се опита достигане до системата й откъм Пановската дупка.

* * *

ПК "Искър" се включи с един участник в еднодневен обход в средата на януари за проучване на развитието и местоположението на подземните води и кухини в района между Разкръстье и Билин дол (с. Губеш, Годечко). Изводите от проучването на терена по метода на биолокацията са, че на Разкръстье и по склоновете под Билин дол не може да се очаква откриване на проходими от човек подземни системи, които да се свържат с най-голямата пещера в района - Тизоин. Огледаните карстови обекти по обходения склон изглеждат безперспективни в това отношение и вероятно даже нямат пряка връзка с евентуалните подземни системи под тях. Открития обаче могат да се очакват във високите части към Билин дол (най-вече в обект Първата сутрин).
Проследена беше от губилището до края подземна галерия недълбоко под повърхността (на около -15 м в м. Разкръстье) и поток с незначителен дебит, вливащ се във водите на Тизоин след сифона на дъното на пещерата (вж. илюстрацията по-долу). Тази система обаче няма намерен излаз на повърхността, а и не може да доведе до проникване след сифона на Тизоин. Все пак, очерта се една интересна загадка: къде излизат на повърхността тези води? Може би на някое малко изворче в коритото на горното течение на Злидолска река? Решено беше, че проучванията в района трябва да продължат, тъй като подземните пътища на карстовите води в тази част на Западна Стара планина крият интересни тайни.

Илюстрация: Тизоин в Разкръстье

* * *

Петима от членовете на ПК "Искър" отпразнуваха 15-годишната дейност на сдружение МОЕРПА и посрещнаха Новата 2007 година на х. "Орфей" в сърцето на Родопите. В последния ден на старата година трима от тях участваха в прониквания в пещерите Извора и Еминова дупка. Радостното е, че и в двете пещери работата продължава и в скоро време може да се очаква откриване на нови части. Предвижда се провеждане на следваща експедиция на МОЕРПА в двете пещери в края на януари или началото на февруари.

* * *

Powered by Drupal - Design by artinet