Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2021 г.

дата брой дни проява, район, обекти участници от ПК "Искър" организатор на проявата бележки
3.01 1 "Средния камик"  до с. Царевец, Мездренско Стефан, Калоян, Док, Цветелина Ганева (+Стефани)   "Средния камик": рег.номер 4267
4.01. 1 "Дупката на ентусиастите" и "Кристалната пещера" край гара Лакатник Стефан (+куче Чара)  

"Дупката на ентусиастите" : рег. номер 5092;
"Кристалната пещера": рег. номер
0877

5.01 1 "Маркова дупка" край с. Кунино и "Темната дупка" край с. Реселец Стефан (+Стефани)  

"Маркова дупка" : рег. номер 3057;
"Темната дупка": рег. номер 0176