Покана за Общо събрание на ПК "Искър" - на 12.04.2023 г. от 19:00 ч. в "Домa на пещерняка"

Submitted by ceco on Пет., 02/17/2023 - 06:05

Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.04.23. г. от 19:00 ч. в „Дома на пещерняка“ с адрес , гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методи“ 42 ет. 1, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 07.03.2023 г.:1.    Приемане и отписване на членове на ПК Искър, както и на асоциирани членове на ПК Искър
2.    Отчет за дейността на ПК Искър за изминалия период
3.    Финансов отчет на ПК Искър за изминалия период
4.    Отчет за наличността на инвентара
5.    Избор на нов УС и председател на сдружението
6.    Разни


В случай че на 12.04.2023 г. от 19:00 ч. не се явят повече от половината от членовете, заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението (с 1 час по-късно на същото място).

Mitko Kozuharov

Във връзка с общото събрание на клуба което проведохме, ще е добре да започнем да се събираме отново в удобен за всички ни ден и час от седмицата. Както споменах на събранието едната възможност е да се събиаме в клуба на Пещерняка на ул. Кирил и Методий 42. За там обаче, ще трябва да събираме допълнително пари за да се включим в плащането на наема на помещението. Друг вариант е да попитам отново Ани Пенчева за възможност да се събираме в помещението на Т. Д. Витоша. Мисля,че членовете на УС също могат да предложат варианти както и всеки член на клуба имащ идея за място за събиране.

Митко Кожухаров

Ср., 05/17/2023 - 11:53 Permalink