Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2022 г.

Експедиционен дневник за 2022 година

дата брой дни проява, район, обекти участници от ПК "Искър" организатор и вид на проявата бележки
02.04 1 Тренировка на Пещерно спасяване Митко Кожухаров, Ду, Цецо, Мушморок Пещерно спасяване  
           
??? 4 х. Бодрост - зимен сбор на Пещерно спасяване Митко Кожухаров, Ду, Гогата, Цецо Пещерно спасяване  
           
08.02 1        
05-06.02 2 Природен парк "Русенски Лом" Стефан (+Стефани)   Не страва ясно къде е куче Чара.
27.01 1 с. Искрец, пещера "Извиралото" (БФСп ном.1263) и Мечата дупка (БФСп ном.1261) Стефан (разбира се, с куче Чара)    
04.01 1 Яворецката пещера (БФСп N 1702) в землището на с. Лакатник Стефан (+Стефани), куче Чара    
02.01 1 пещери "Нанин камък" (БФСп N 0420) и Жидьова дупка"(БФСп N 0421)  в землището на село Муселиево Стефан (+Стефани) и разбира, се куче Чара