Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2021 г.

 

дата брой дни проява, район, обекти участници от ПК "Искър" организатор и вид на проявата бележки
           
6.05 1        
4.05 1        
1.05 1        
30.04 1        
27.04 1        
26.04 1        
22.04 1        
19.04 1        
11.04 1 гара Орешец - пещера "Венеца" Стефан (+Стефани и сватове)   "Венеца": рег. номер 0925
9.04 1 района на гара Лакатник, землището на с. Заноге - пещера "Боско" Юли, Стефан (+Стефани + 2 гости дани и Крис)   "Боско": рег. номер 5216
6.04 1 гара Лакатник, "Бялата дупка" Стефан
(разбира се с куче Чара)
  "Бялата дупка": рег. номер 5215
2.04 1 край Гара Лакатник и Петранишки дол пещери: "Обиталището", "Учебната/пещераN1", "Подковата", "Стъпалото/стълбицата", "Пещерата на Риса / П.Т.Р.М.", "Кристалната" Стефан
(разбира се с куче Чара)
  "Обиталището":
рег. ном.5789
"Учебната": рег. ном. 5496
"Подковата": рег.ном. 5498
"Стъпалото": рег.ном. 5747
"Пещерата на Риса":
рег.ном. 5497
"Кристалната": рег.ном. 0877
24.03 1 гара Лакатник, "Главина дупка", Вража дупка01/Язовската" Стефан
(с куче Чара)
  "Главина дупка":рег. ном. 5454
"Вража дупка01": рег. ном. 1932
22.03 1 гара Лакатник - малката пещера при крепостта Стефан
(с куче Чара)
  Малката пещера при крепостта:
рег. ном. 5231
17.03 1 гара Лакатник: "Опушената/голямата ниша", "Ашик дупка", "Стаята" Стефан
(отново без куче Чара!)
  "Опушената ниша": рег. номер 5473
"Ашик дупка": рег номер 2764
"Стаята": рег. номер 5377
15.03 1 с. Бов - фупката под връх Гарван Стефан
(без куче Чара)
  "Дупката под вр. Гарван":
рег. номер 0533
6.03 1 с. Ботуня Цецо, Вихрен, Стефан (+Стефани, Виви и Анелия),    
4-7.03 4 Зимен сбор на Пещерно спасяване, х. Христо Смирненски" Митко Кожухаров, Ду, Мушморок Пещерно спасяване  
9-10.01 2 х. Амбарица (4) Д. Кожухаров, Ду, Мушморок, Цецо клубна /турист. поход/ "Маркова дупка" : рег. номер 3057;
"Темната дупка": рег. номер 0176
5.01 1 "Маркова дупка" край с. Кунино и "Темната дупка" край с. Реселец Стефан (+Стефани) клубна /проучвателна/ "Маркова дупка" : рег. номер 3057;
"Темната дупка": рег. номер 0176
4.01 1 "Дупката на ентусиастите" и "Кристалната пещера" край гара Лакатник Стефан (+куче Чара)   "Дупката на ентусиастите" : рег. номер 5092;
"Кристалната пещера": рег. номер
0877
3.01 1 с. Царевец, Мездренско - "Средния камик" и "Цаконишки печ" Калоян, Док, Цветелина Ганева, Стефан (+Стефани) клубна /проучвателна/ "Средния камик": рег.номер 4267
1-3.01 3 с. Иванковци (ЧНГ) - плато Стражата (1) Цецо МОЕРПА /проучвателна/ пещери във венеца над с. Армените; п. Дрисля