Експедиционен дневник на ПК "Искър" за 2024 г.

Експедиционен дневник за 2024 г.

дата брой дни проява, район, обекти

участници от П.К. "Искър" и други.

 организатор   бележки  
04.02. 1 Пропастна пещера БФСп № 0356 "Свърдело" в землището на с. Бов. Стефан, Юли и Дани. П.К. "Искър"- София Цялостно проникване.
04.02. 1 Пещера БФСп № 1310 "Църквето", в землището на с. Брезе. Цецо, Крис, Иво Тачев, Таната и Мария Златкова. П.К. "Искър" - София и СС "МОЕРПА" Цялостно проникване.
16-18.02 3 Духлата - тренировъчна спасителна акция Цецо, Мушморок, Митко Кожухаров, Ду Пещерно спасяване  
18.02. 1 Пропастна пещера БФСп № 5795 "Тарапаната", в землището на с.Оселна. Стефан и Дани. П.К. "Искър" - София Цялостно проникване.
10.03. 1 Пещера БФСп № 0511 "Темната дупка" в землището на с.Гара Лакатник. Юли, Дани и Иван. П.К. "Искър" - София Проникване срещу течението на реката, до сифона.
15.03. 1 Пещерите с БФСп № 4011 "Бодурова дупка", 5101 "Прашната бърлога", 5102 "Глинестата пещера" и 5232 "Стъпалата" в землището на с.Оплетня. Стефан П.К. "Искър"-София Проникване в пещерите. Снемане на координати на пещера "Стъпалата" и заснемане на снимки на входовете на всички изброени, които изпратих в картотеката на БФСп, за попълване на липсите.
16.03. 1 Пещера БФСп№ 0511 "Темната дупка" в землището на с.Гара Лакатник. Юли и Дани П.К. "Искър" - София Проникване, към "Трапезарии".
27.03. 1 Пещера БФСп № 2472 "Сухи печ (Козарника)" в землището на с.Гара Орешец. Стефан, Стефани, малката ни дъщеричка Симона и баба и Теменужка. 

П.К."Искър" ‐ София 

(Семейна)

Проникване в пещерата и заснемане на видеоклип, който ще бъде качен в YouTube. 
29.03. 1 Пещера БФСп № 1381 "Зиданка" в землището на село Гара Лакатник. 

Стефан ‐ П.К."Искър"‐София и Коста и Никола от П.К. "Хеликтит"‐София. 

П.К."Хеликтит"‐София и П.К. "Искър"‐София.  Съвместно проникване до новооткритите зала "Анастасия", "Стъпалата" и зала "Слава". Също така, установяване на точното местоположение на опасен камък, по сигнал отнпещерняци от П.К."Хеликти"‐София, вземане на размери и отстояния от стените на галерията и заснемане на снимков материал. Извършване на оглед и набелязване на мерки за обзопасяването му. Същият се намира в блокажа, малко след "Арматурите" и подпира "Капака на саркофага".
09.04. 1 Пещера БФСп № 0176 "Темната дупка", екопътека "Тектонски гребен‐Калето", водопад "Скока" и скално образувание "Купените" при село Реселец. Стефан и Стефани. 

П.К."Искър"‐София 

Заснемане на видеоклип от Стефани Карлова, които ще бъде публикуван в YouTube.