Дневник на курс Пещерняк 2014-2015 - лекции

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
12-11-2014 История на спелеологията по света, в България и в клуба Димитър Кожухаров Йовина, Силвия,Слави, Антон, Дея -
19-11-2014 Екипировка за пещери и планини Венцислав Пенчовски Силвия, Йовина, Дея, Слави, Антон -
26-11-2014 Опасности и рискове в пещерите Димитър Кожухаров ???  
03-12-2014 Принципи на ТЕВ, Качества на въжета, фактор на падане Димитър Петров Силвия, Йовина, Дея, Георги, Слави, Захари? без възли!
10-12-2014 Методи за преодоляване на алпийски пасажи с катерене, осигуряване Герасим Леков Силвия, Йовина, Дея, Слави, Захари -
17-12-2014 Видове опори и типове закрепвания в пещери Цветан Остромски Силвия, Дея, Славчо, Йовина, Захари -
14-01-2015 Екипиране на пропасти Цветан Остромски Силвия, Йовина -
21-01-2015 Проникване във водни пещери Диана Стефанова Силвия, Георги -
28-01-2015 Организация и тактика на проникването в известни и неизвестни пещери и пропасти Диана Стефанова Силвия, Йовина, Захари -
04-02-2015 Възли Герасим Леков Силвия, Йовина, Захари, Георги, Славчо -
11-02-2015. Прожекция на филм за най-дълбоките и най-дълги пещери по света и у нас Орлин Атанасов Силвия, Йовина, Захари, Георги -
18-02-2015 Видове скали и карстообразуване Иван Петров (ПК Хеликтит) Георги, Силвия -
25-02-2015 Биоспелеологични изследвания, пещерна флора и фауна. Димитър Кожухаров Йовина, Силвия, Захари -
11-03-2015 Райониране на пещерите. Разпространение на карста, карстови райони и по-големи пещери в България (1). Мария Златкова Йовина, Силвия, Захари  
18-03-2015 Райониране на пещерите. Разпространение на карста, карстови райони и по-големи пещери в България (2). Мария Златкова    
25-03-2015 Оказване на първа помощ д-р Михаил Вулджев Силвия, Захари, ?  
01-04-2015 Картиране на пещери и пропасти Цветан Остромски Силвия, Захари, Йовина, Георги сглобяване на карта по замервания от практическото занятие
08-04-2015 Характерни белези за ориентация в месността. Карти и работа с тях. Работа с GPS приемници. Съставяне на окомерна скица на района. Валери Пелтеков Силвия, Захари, Йовина -
15-04-2015 1. Нормативни документи за проникване в пещери
2.Замърсяване, повреди и опазване на карста и населяващите го съобщества
1. Георги Георгиев
2. Димитър Кожухаров
Силвия, Захари, Йовина -
22-04-2015 Подготовка за изпита: преговор-възли и решаване на тест Димитър Кожухаров, Цветан Остромски Силвия, Захари, Йовина -