Дневник

Описание

Кратки разкази за клубни прояви от всякакъв характер